MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ


MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Akademik kadrosunda bulunan 3’ü Profesör, 5’i Doçent ve 5’i ise Yardımcı Doçent olmak üzere 13 öğretim üyesi ile Gıda Teknolojisi ve Gıda Bilimleri programlarında lisansüstü eğitim veren Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde 8 laboratuar dışında alt yapısı Zafer Kalkınma Ajansı’nin desteği ile kurulan 3 ayrı Gıda Güvenliği Laboratuarı bulunmaktadır. Gıda Mühendisliği lisansüstü programlarının amaçları; öğrencinin bir bilim alanında belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamak, doktora programında ise adayların çalışma alanına yönelik dallarda özgün bir araştırma yapabilme, elde edilen bulguları değerlendirme, yorumlama ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğinin öğretilmesi ve bilimde özerklik niteliğinin kazandırılmasıdır. 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarının amacı, Yapı, Geoteknik, Ulaşım ve Hidrolik alanlarında bilgi ve beceriye sahip, temel ve mühendislik bilimlerindeki ana prensiplere dayalı olarak teori ve uygulama bilgileriyle donanımlı, devlet kuruluşları, üniversiteler ve özel firmalarda yer aldığı araştırma, tasarım ve uygulama projelerinde başarı ile görevleri üstlenebilen, faaliyetlerinin sosyal ve hukuki sonuçlarının bilincinde, İnşaat mühendisliği yapılarını güvenli, ekonomik, kaliteli ve çevreye duyarlı tasarlayabilen, İnşaat mühendisliği sistemlerini tanımlayabilme, tasarlayabilme, çözüm üretebilme ve proje uygulayabilme yeteneğine sahip, büyük ve önemli projelerde görev alabilme özgüvenine sahip, takım çalışması ruhuna sahip, rapor yazma, teknik çizim ve bunları sözlü ve görsel ifade edebilme yetisine sahip, İnşaat mühendisliği mesleğinin insanlığa katkılarını, değişen dünyada bilgilerini güncelleme gerekliliği ve yeni teknolojileri kullanma gerekliliğinin bilincinde mezunlar yetiştirmektir.

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kadrosunda 5 Profesör, 4 Doçent ve 13 Yardımcı Doçent öğretim üyesi bulunmaktadır. 

Makine Mühendisliği Bölümü 1993 yılında ilk öğrencilerini almış ve 1997 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Ayni yıl hemen Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine de başlamıştır. 1994 yılında lisans ikinci öğretimine de öğrenci alınmıştır. Bugün bölümümüzde 6 Profesör, 4 Doçent, 12 Yardımcı Doçent ve 10 Araştırma Görevlisi eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. Bölümümüzde 5 anabilim dalı vardır. Bunlar Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik ve Enerji anabilim dallarıdır. 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (http://cbueem.cbu.edu.tr/)

Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kadrosunda bulunan 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi ile Elektrik Tesisleri, Kontrol ve Kumanda, Telekomünikasyon, Elektronik, Elektrik Makinaları ve Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği programlarında lisansüstü eğitim vermektedir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde dört adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar Celal Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Muradiye yerleşkesindeki Mühendislik Fakültesi B Blok’ta bulunmaktadır.

Laboratuarlarda öğrencilere kontrol teknolojilerini ve kontrolör davranışlarının karakteristiklerini öğretmek, Yüksek Lisans programında açılan "Endüstriyel Veri Toplama ve Kontrol” derslerinin uygulamalarına destek olmak ve Lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmaları için çalışma imkânı ve ortamı sağlamak amaçlanmaktadır 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (http://www2.bayar.edu.tr/muhendislik/malzeme/)

Malzeme mühendisliği yaşamı kolaylaştıracak ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltecek yeni malzemelerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi, var olan malzemelere yeni kullanım alanları oluşturan bilim dalıdır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı 2011 yılında kurulmuştur. 1 profesör, 5 doçent, 3 yardımcı doçent öğretim üyesini kadrosunda bulunduran bölümümüz Üretim Metalurjisi ve Malzeme olmak üzere iki ayrı lisansüstü programa sahiptir.

Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, disiplinlerarası çalışmalar ile desteklenip günlük hayatımızda kullandığımız en basit malzemelerden hayati önem taşıyan ve insanoğlunun teknolojik gelişiminde çığır açan nano boyutlu malzemelere kadar geniş bir yelpazedeki materyallerin üretim ve karakterizasyonunu, mühendislik uygulamalarının yapılmasını amaç edinir. Malzeme Mühendisleri ham maddeleri geliştirip, değiştirerek ve farklı prosesler uygulayarak istenilen özelliklere sahip kullanışlı malzemeler haline getirirler. Malzeme Mühendisleri seramikler, plastikler, metal ve/veya daha özel malzemeleri istenilen amaç için uygun hale getirmeye çalışırlar.

 Makine ve İmalat Mühendisliği (http://hfttf.cbu.edu.tr/Imalat/?page_id=1445)

Makine ve İmalat Mühendisliği kapsamlı bir eğitim programına sahiptir. Tasarım, robotik, mikroelektromekanik sistemler (MEMS), kontrol ve üretim sistemleri ve yeşil üretim gibi son derece farklı ve heyecan verici teknolojileri ve disiplinleri bütünleştirir. Makine ve imalat mühendisleri, yeni bir ürün veya sistemi ekip çalışması ile, ekonomik, verimli bir şekilde tasarlayarak, çevre açısından zararsız ve güvenli bir şekilde üretimini yapabilir.Her geçen gün nitelikli makine ve imalat mühendislerine olan ihtiyaç artmaktadır. Ayrıca, ülkemizde her yıl makine ve  imalat mühendisliği için 10.000 yeni iş imkanı oluştuğu tahmin edilmektedir. Endüstriyel verimlilik ve teknolojik yenilikler bu talebi daha da artırmaktadır. Sonuç olarak, makine ve imalat mühendislerine Türkiye ve Dünya sektörlerinde yüksek talep vardır.Makine ve imalat mühendisliği bölümümüz, bilgisayar destekli tasarım, sayısal kontrol, mikroişlemci denetimleri, robotik, bilgisayar destekli üretim, esnek imalat sistemleri, montaj otomasyonu ve yeni bilgisayar entegre üretim ve elektronik üretim teknolojileri dahil olmak üzere, iyi yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için öğrencilerini hazırlamaktadır.Makine ve imalat mühendisliği bölümümüzün amacı, ürün tasarım, geliştirme ve üretim alanlarında profesyonel bireyler hazırlamaktır. Program gelişen üretim teknolojilerini uygulamak ve gerekli becerileri sağlamak için tasarlanmıştır. İş yeri stajı öğrencilerin makine ve imalat sanayinde çalışarak, iyi bir deneyim kazanmalarını sağlar ve becerilerini geliştirir. Akademik program boyunca, üretim laboratuvar deneyimi önemli miktarda sağlanmıştır.Makine ve imalat mühendisleri, yüksek düzeyde teknik uzmanlık ve becerileri ile tasarım yapmak, üretim süreçlerini optimize etmek, değiştirmek, planlamak ve izlemek için vardır. Makine ve imalat mühendisliği temel ilkeleri tüm endüstriler için geçerli olduğundan tekstil, uçak, otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik, bilişim, gıda, petrol, plastik ve ilaç dahil olmak üzere birçok sektörde çalışabilirler.Makine ve imalat mühendisleri tasarımcıların yanı sıra, analitik ve yaratıcı düşünürler. Makine ve imalat mühendisleri, aynı zamanda çeşitli disiplinlerden gelen mühendislerle birlikte çalışan bir ekip üyesi olarak katkıda bulunabilirler.

İLETİŞİM

 

Telefon: 0-236-201 2705

Faks: 0-236-241 21 49

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehit Prof Dr İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunus Emre, Manisa

E-posta: fen.ogrenci@cbu.edu.tr
  • Eğitim Kataloğu
  • İz-Çev
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - YÖK
  • TÜBİTAK
  • Ulusal Tez Merkezi
  • CBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi
  • ÖYP Koordinasyon Birimi
  • UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik