DOKTORA

Danışman Formu

FR-042 Doktora Danışman Öneri Formu (YENİ)

Seminer Formları

FR-019 Doktora Seminer Tutanağı

FR-020 Doktora Seminer Tutanağı (Seminer sunulmaması durumunda)

Yeterlilik Sınav Formları

FR-021 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

FR-022 Doktora Yeterlik Sınav Sonucu Bildirme Formu

FR-023 Doktora Yeterlik Sınav Sonucu Bildirme Formu(Yazılı sınavında başarısız olma durumunda)

Tez Önerisi Formları

FR-027 Doktora Tez Projesi Öneri Formu

FR-025 Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi BelirlemeFormu

FR-026 Doktora Tez Önerisi Savunma Sonucu Tutanağı

Tez İzleme Formları

FR-024 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

FR-028 Doktora Tez İzleme Toplantısı Tarih ÖnerisiFormu

FR-029 Doktora Tez İzleme Komitesi Ara RaporToplantı Sonucu Tutanağı

FR-066 Tez İzleme Komitesi Üyesi Değişiklik Formu (YENİ)

FR-062 Doktora Tez Başlığı / Konusu Değişiklik Formu (YENİ)

Tez Teslim Formları

FR-005 Doktora Tezinin Jüri Üyelerine İletilmesine Dair Taahhüt Formu (YENİ, Sınav Tarihi Alınırken Doldurulması Zorunludur)

FR-007 Doktora Tezi Teslim Formu (YENİ)

FR-068 Doktora Tezi Benzerlik Raporu Uygunluk Onay Formu (YENİ)


Savunma Sınavı Formları

FR-030 Doktora Tez Savunması Jüri Öneri Formu

FR-031 DoktoraTez Savunma Sınavı Raporu

FR-032 Doktora Tez Savunma Sınavı Raporu (TezBaşlığı değişikliği yapılanlar için)

FR-033 Doktora Tezine İlişkin Jüri Kişisel Raporu

Mezuniyet Formları

FR-034 Kütüphane İlişik Kesme Belgesi

FR-037 Doktora Mezuniyet Başvuru Formu

FR-052 Lisansüstü Programı Tez Teslim Kontrol Formu (Yüksek Lisans ve Doktora).docx

FR-088 Doktora Mezuniyet Tarihi Bildirim Formu (Doktora mezuniyet tarihi YÖK tarafından alınan karar ile tezin ciltli son halinin Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edildiği tarih olarak kabul edildiğinden, bu form tezlerin son halinin teslimi ile birlikte mutlaka doldurulmalıdır) 

Yatay Geçiş Formu


YÜKSEK LİSANS

Danışman Formu

FR-041 Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu (YENİ)

Tez Projesi Formu

FR-013 Yüksek Lisans Tez Projesi Öneri Formu

Seminer Formları

FR-011 Yüksek Lisans Seminer Tutanağı

FR-012 Yüksek Lisans Seminer Tutanağı (Seminerin sunulmaması durumunda)

Tez Konu Değişikliği Formu

FR-061 Yüksek Lisans Tez Başlığı / Konusu Değişiklik Formu (YENİ)

Tez Teslim Formları

FR-006 Yüksek Lisans Tezinin Jüri Üyelerine İletilmesine Dair Taahhüt Formu (YENİ, Sınav Tarihi Alınırken Doldurulması Zorunludur)

FR-008 Yüksek Lisans Tez Teslim Formu (YENİ)

FR-067 Yüksek Lisans Tezi Benzerlik Raporu Uygunluk Onay Formu (YENİ)

Savunma Sınavı Formları

FR-014 Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Öneri Formu

FR-015 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Raporu

FR-016 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Raporu (Tez Başlığı değişikliği durumunda)

FR-017 Yüksek Lisans Tezi Jüri Kişisel Raporu

Mezuniyet Formları

FR-018 Kütüphane İlişik Kesme Belgesi

FR-036 Yüksek Lisans Mezuniyet Başvuru Formu

FR-052 Lisansüstü Programı Tez Teslim Kontrol Formu (Yüksek Lisans ve Doktora).docx

FR-087 Yüksek Lisans Mezuniyet Tarihi Bildirim Formu (Yüksek Lisans mezuniyet tarihi YÖK tarafından alınan karar ile tezin ciltli son halinin Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edildiği tarih olarak kabul edildiğinden, bu form tezlerin son halinin teslimi ile birlikte mutlaka doldurulmalıdır)

Yatay Geçiş

FR-057 Yüksek Lisans Yatay Geçiş Başvuru Formu (YENİ)

İLETİŞİM

 

Telefon: 0-236-201 27 05

Faks: 0-236-201 27 15

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehit Prof Dr İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunus Emre, Manisa

E-posta: fen.ogrenci@cbu.edu.tr
  • Eğitim Kataloğu
  • İz-Çev
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - YÖK
  • TÜBİTAK
  • Ulusal Tez Merkezi
  • CBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi
  • ÖYP Koordinasyon Birimi
  • UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik